Het Fijnhoutcomplex ligt aan de Jacob van Lennepkade 334 in Amsterdam-Oud West. Het Jacob van Lennepkanaal is aangelegd in 1884.

Jacob van Lennepkade Amsterdam Oud WestNaast de boeren en tuinders maakten ook bedrijven in de buurt dankbaar gebruik van dit nieuwe kanaal. Door het kanaal werd de bedrijvigheid in Oud-West dan ook aardig bevorderd. Allerlei kolenboeren vestigden zich vanwege het nieuwe kanaal aan de Jacob van Lennepkade. Ook de ‘Maatschappij tot Exploitatie van Fijnhouthandel & Stoomzagerij’ besluit zich in 1899 aan het kanaal te vestigen en bouwt daartoe een fabriekspand voor de opslag en distributie van hout. Het bedrijf voert een ruim assortiment van hoogwaardige houtsoorten, zoals mahonie, noten, eiken en teak. Over het water worden de boomstammen aangevoerd. Deze worden over de Van Lennepkade naar de fabriek gesleept om daar tot planken en platen te worden gezaagd.

De jeugd uit Oud-West was erg blij met de fabriek. Als men uit school kwam en wat beweging wilde, ging men vanaf de wal op de drijvende boomstammen springen. Met gevaar voor eigen leven sprong men dan van boomstam tot boomstam. Dit was levensgevaarlijk maar wel spannend!!!

Vanwege de groei van de onderneming zijn de houtopslag en de zagerijactiviteiten van de Fijnhoutonderneming in de jaren 60 verhuisd naar een groot complex in Amsterdam-Noord.

De oude fabriek is vervolgens gebruikt voor een onderneming die zich bezig houdt met de fabricage van mayonaise en slaolie. De zaken van dit bedrijf gaan ook zo goed dat elders, in Delft een veel grotere fabriek moet worden gebouwd. Inmiddels was heel Oud-West namelijk volgebouwd met woningen. Ruimte voor uitbreiding van de fabriek was er dan ook niet meer.

Nadat de mayonaiseonderneming is vertrokken, is het complex in gebruik genomen door de ‘Nederlandse Middenstands Bank’ voor de opslag van het archief van de NMB. Dat bestond uit ontzettend veel kisten vol met papieren bankafschriften, aankoop en hypotheekaktes etc. Een digitaal archief bestond toen nog niet. De fabriek was ideaal voor de opslag van al die kisten omdat alle vloeren bij de bouw van het complex in 1899 extra verstevigd waren voor de opslag van het zware hout. Wanneer dit archief te groot dreigt te worden, besluit de NMB elders grotere archiefruimte te huren. Het complex staat dan enige tijd leeg. Vervolgens is het pand aangekocht door de Stichting Samenwerkende Bedrijven. Deze stichting heeft als doel: het bevorderen van het ontstaan van nieuwe creatieve ondernemingen op het gebied van muziek, media, theater, cultuur en onderwijs.

Op de begane grond van het complex is een theater ondergebracht met onder andere oefenruimtes en zalen. Dit theater is genoemd naar de voormalige Fijnhouthandel. In de wijk noemt iedereen namelijk het gebouw al een eeuw lang ‘het Fijnhout’.
Fijnhout Jacob van Lennepkade Het gebouw is lange tijd het eerste grote gebouw van de buurt geweest. Het heeft de laatste jaren een centrumfunctie op het gebied van wijkfuncties gehad. En dat is thans ook nog het geval. De begane grond van het complex is in gebruik voor een aantal wijkfuncties, zoals buurtconciƫrge, distributiepunt voor de PTT, TPG en een leerlingwerkplaats voor fietsenmakers. Op de eerste en tweede etage van het complex is een aantal ondernemingen op het gebied van nieuwe media, onderwijs, duurzaamheid, cultuur, muziek en theater ondergebracht. De afgelopen jaren is het complex de wieg geweest voor vele, inmiddels elders gevestigde, grote ondernemingen (zelfs beursgenoteerde). Veelal moest na een aantal jaren besloten worden tot verhuizing, omdat de gehuurde ruimtes te klein werden.
Visie
Het bestuur van Stichting Beheer ’t Fijnhout beoogt het Fijnhoutcomplex een broedplaats te laten zijn voor startende ondernemers. Bij de toelating van nieuwe huurders gaat de voorkeur altijd uit naar nieuwe ondernemingen in plaats van naar reeds gevestigde ondernemingen. De voorkeur gaat daarbij uit naar starters op het gebied van de nieuwe media, onderwijs, muziek, theater, cultuur en duurzaamheid.